destinačná marketingová spoločnosť

Našim poslaním spolu s našimi partnermi je efektívny destinačný marketing, ktorý vytvára digitálnu stratégiu a komunikáciu s presahom do reality. Inšpiruje ľudí k návšteve, pobytu a vnímaniu Štrbského Plesa ako čistej, atraktívnej destinácie s jedinečným prírodným a horským potenciálom.Vytvárame a iniciujeme rozvoj destinačných produktov. Informujeme, komunikujeme a poskytujeme atribúty k podpore domáceho a príjazdového cestovného ruchu v rámci Vysokých Tatier a Slovenska.

Destinačná marketingová spoločnosť

Našim cieľom je prevádzka oficiálneho destinačného turistického portálu strbskepleso.skstrbskyregion.sk, ktoré poskytnú návštevníkom a hosťom, potrebné informácie, inšpiráciu i zaujímavý obsah pre ich potreby.

Marketingovo komunikujeme a predstavujeme ponuky, možnosti, aktivity, produkty a subjekty Štrbského Plesa a partnerov.

V jeseni 2016 sme začali pracovať na marketingovej destinačnej stratégií, výskumoch a komunikácií s návštevníkmi i našimi partnermi na Štrbskom Plese, Štrbskom regióne a regióne Vysoké Tatry. Chceme spoznať ich dôvody a motívy k návšteve, názory, ale i odporúčania a návrhy, čo by privítali.

Spustili sme dočasnú verziu web portálu www.strbskepleso.sk, kde všetky príbehy a postrehy zbierame a radi si ich prečítame.

Na jar 2017 nás čaká spustenie beta verzie a od leta 2017 plnej verzie portálu.Chceme, aby tento oficiálny portál Štrbského Plesa bol informačne prínosný a inšpirujúci zdroj pre turistov, návštevníkov a hostí Štrbského Plesa, Štrbského regiónu a Vysokých Tatier.


Rozvoj destinačných produktov

Súvisiaca ďalšia činnosť je v procese rozvoja destinačného turistického produktu (Tourism Product Development), tvorbe, marketingovej podpore projektov zameraných na rozvoj cestovného ruchu Štrbského Plesa a Vysokých Tatier.

V rámci vytvárania kooperačných platforiem a iniciovania formalizovanej spolupráce destinačných subjektov a partnerov spracovávame návrhy nosných tém pre produkty v marketingovej prezentácií a komunikačných kampaní s definovanými hlavnými posolstvami a výberom partnerov.

Rozvoj, inovácie destinačných produktov a marketingovú komunikáciu realizujeme v súlade s rozvojovými stratégiami našich hlavných partnerov a našimi zámermi:

byť inšpirujúci a prínosný informačný zdroj k rozhodnutiu pre dovolenku, pobyt alebo návštevu

pomáhať vytvárať nové ponuky a dopyty cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí

stimulovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na prírodné a kultúrne prostredie územia Štrbského Plesa, Štrbského regiónu a Vysokých Tatier

zvyšovať povedomie o prírodnej chránenej jedinečnosti miesta a loajalitu správania návštevníkov k nemu

zvyšovať priamu a nepriamu podporu predaja dovoleniek, pobytov, destinačných produktov na Štrbskom Plese a Vysokých Tatier medzi obchodnými partnermi

Partneri

Media/Travel trade

Logotypy

Fotogaléria

Press kit

b2b katalog

Kontakt

Destinačná marketingová spoločnosť
ŠTRBSKÉ PLESO marketing, s.r.o.

K Vodopádom 4056/69
059 85 Štrba – Štrbské Pleso, Slovensko

IČO: 50491971, DIČ: 2120356205
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov , odd. Sro, vložka 33428/P

E-mail: marketing@strbskepleso.sk

Máte záujem o informácie alebo spoluprácu? Napíšte nám.
Team