destinačná marketingová spoločnosť

Našim poslaním spolu s našimi partnermi je efektívny destinačný marketing a manažment, ktorý vytvára stratégiu a komunikáciu s presahom do reality. Inšpiruje ľudí k návšteve, pobytu a vnímaniu Štrbského Plesa ako čistej, atraktívnej destinácie s jedinečným prírodným a horským prostredím. Prostredníctvom destinačného manažmentu koordinujeme aktivity aktérov destinácie pre spoluprácu, kooperáciu, komunikáciu a vytváranie podmienok rozvoja udržateľného turizmu.

Zachovávame a rozvíjame destinačné produkty a hodnoty územia. Informujeme, komunikujeme a poskytujeme atribúty k podpore domáceho a príjazdového cestovného ruchu v rámci Vysokých Tatier a Slovenska.

Vytvárame a iniciujeme rozvoj destinačných produktov. Informujeme, komunikujeme a poskytujeme atribúty k podpore domáceho a príjazdového cestovného ruchu v rámci Vysokých Tatier a Slovenska.

Destinačná marketingová spoločnosť

Našim cieľom je prevádzka oficiálneho destinačného turistického portálu strbskepleso.sk, špecializovanej web stránky strbko.sk a sociálnych médií (instagram, facebook, youtube), ktoré poskytnú návštevníkom a hosťom, potrebné informácie, inšpiráciu i zaujímavý obsah pre ich potreby.

Marketingovo komunikujeme a predstavujeme ponuky, možnosti, aktivity, produkty, subjekty Štrbského Plesa a partnerov.

Od jesene 2016 pracujeme a realizujeme marketingovú destinačnú stratégiu. Zaujímajú nás výskumy a komunikácia s návštevníkmi i našimi partnermi na Štrbskom Plese, Štrbskom regióne a regióne Vysoké Tatry. Chceme spoznať ich dôvody a motívy k návšteve, názory, ale i odporúčania a návrhy, čo by privítali alebo naopak čo by malo Štrbské Pleso zlepšiť.

Všetky príbehy a postrehy zbierame a radi si ich prečítame marketing@strbskepleso.sk alebo riesimespolocne@strbskepleso.sk


Destinačný manažment a rozvoj destinačných produktov

Súvisiaca činnosť je v procese destinačného manažmentu a rozvoja destinačného turistického produktu, tvorbe, marketingovej podpore projektov zameraných na trvalo udržateľný rozvoj a kvalitu cestovného ruchu Štrbského Plesa a Vysokých Tatier.

V rámci vytvárania kooperačných platforiem a iniciovania formalizovanej spolupráce destinačných subjektov a partnerov spracovávame návrhy nosných tém pre produkty v marketingovej prezentácií a komunikačných kampaní s definovanými hlavnými posolstvami a výberom partnerov. Podnety v destinačnom manažmente územia s ohľadom na dopady v území.

Destinačný manažment je pre nás:
spôsob systémového riadenia prírodne blízkeho územia v uvedomelej angažovanosti komunitnej základne aktérov destinácie pre vytváranie podmienok rozvoja udržateľného cestovného ruchu a najmä koordináciu aktivít, ktoré presahujú pôsobnosť jednotlivých aktérov samosprávy, organizácií či subjektov v území.

Rozvoj, inovácie destinačných produktov a marketingovú komunikáciu realizujeme v súlade s rozvojovými stratégiami našich hlavných partnerov a našimi zámermi:
byť inšpirujúci a prínosný informačný zdroj k rozhodnutiu pre dovolenku, pobyt alebo návštevu.

Pomáhať vytvárať nové ponuky a dopyty cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí

Stimulovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na prírodné a kultúrne prostredie územia Štrbského Plesa, Štrby a Vysokých Tatier

Zvyšovať povedomie o prírodnej chránenej jedinečnosti územia a lojalitu správania návštevníkov k nemu.

Zvyšovať priamu a nepriamu podporu predaja dovoleniek, pobytov, destinačných produktov na Štrbskom Plese a Vysokých Tatier medzi obchodnými partnermi.

Partneri

Media/Travel trade

Logotypy

Fotogaléria

Press kit

b2b katalog

Kontakt

Destinačná marketingová spoločnosť
ŠTRBSKÉ PLESO marketing, s.r.o.

K Vodopádom 4056/69
059 85 Štrba – Štrbské Pleso, Slovensko

IČO: 50491971, DIČ: 2120356205
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov , odd. Sro, vložka 33428/P

E-mail: marketing@strbskepleso.sk

Máte záujem o informácie alebo spoluprácu? Napíšte nám.
Team